Om w2 sthlm

w2 sthlm är ett modernt och innovativt bolag med kunskaper och erfarenhet av RIB Adventures, Powerboats och vattenskotersafaris. Vi arbetar även tillsammans med våra kompetenta partners för att på bästa sätt tillgodose kundernas krav och förväntningar. För oss är det också viktigt att vi bedriver en långsiktigt hållbar verksamhet där miljö, säkerhet och kvalitet alltid är i fokus. Vi försöker att minimera den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet och verkar för en hög säkerhet för våra kunder.

Vision
Vi tror att det är möjligt att minimera den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet och samtidigt öka säkerheten med bibehållen känsla av fart och racing.

Affärsidé
Vår affärsidé är att vi genom tillit, sunda värderingar och kompetenta medarbetare & partners levererar trygga och säkra fartupplevelser på vatten.

Våra medarbetare

Lasse Warensjö
lasse@w2sthlm.se
076-10 30 434

Erfaren befälhavare och navigatör med lång erfarenhet av snabba båtar och vattenskotrar. Innehar fartygsbefälsexamen klass VIII och certifikat för handhavande av snabba fartyg.


Eva Wågström
eva@w2sthlm.se

 


Joacim Lind
070-740 13 83

Erfaren småländsk befälhavare och navigatör med lång erfarenhet av snabba båtar, fartyg och olika vattenskotertyper. Innehar fartygsbefälsexamen klass VIII och certifikat för HSF (handhavande av snabba fartyg).